ÀNH
Thứ năm, ngày 18 tháng 01 năm 2018
Giới Thiệu Trường

Ban Giám Hiệu

Cơ sở -vật chất

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Thành tích

THÀNH TÍCH QUA CÁC KỲ THI DANH HIỆU THI ĐUA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Lịch sử phát triển

Nhìn sự hiện hữu của một ngôi trường khang trang hôm nay, chúng ta bùi ngùi nhớ lại những gian khổ của những ngày đầu khi quê hương vừa mới được giải phóng, có thể hình dung thấy rằng trên mặt đất còn dày đặc xác đạn pháo và chồng chất hố bom. Song, vì sự hồi sinh và phát triển của quê hương,Vào ngày 16 tháng 8 năm 1975, UBNDCM tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định thành lập trường Cấp 3 Triệu Phong...

Đoàn Thanh niên

Công đoàn

Hội đồng giáo dục

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - CÔNG NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT TX Quảng Trị

Chi bộ

ĐIỀU LỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trang 1 
Bản quyền thuộc về Trường THPT Thị Xã Quảng Trị
Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : (0533) 861930 Email : 
thpttxquangtriqt@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị