ÀNH
Thứ hai, ngày 19 tháng 02 năm 2018
Công đoàn 07/03/2017

CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

(Năm 2016- 2017)

I. Ban chấp hành Công Đoàn

     - Chủ tịch:       Phan Thiên Nga

     - Phó chủ tịch: Đinh Công Nhật                               

     - Các Ủy viên:

                        1. Dương Thị Ngọc Ánh

                        2. Lê Đình Xuân 

                        3. Đặng Sỹ Khanh  

II. Số liệu tổ chức

Tổng số CBCNV:   87;             Nữ: 46 (GV mới: 3;  nữ: 1)

 Trong đó:  Biên chế:    82                  Nữ: 44 (GV mới: 3;  nữ: 1)

                   Hợp đồng:  05;       Nữ: 02

(Trong đó: 03 số người hợp đồng không đóng BHXH, BHYT: 01nữ)

Tổng số Đảng viên: 38;             Nữ: 18.

Tổng số Đoàn viên công đoàn: 84;  Nữ: 45.

* Chất lượng đội ngũ:

1. Thạc sỹ:   14; Nữ: 8                       

2. Đại học:   70;  Nữ: 36

3. Cao Đẳng: 0;  Nữ: 0                       

4. Trung cấp: 2;  Nữ: 2

5. Nhân viên hợp đồng: 5; trong đó: 2 đồng chí có trình độ Trung cấp và 3 đồng chí có trình độ dưới Trung cấp.

6. Trung cấp chính trị - hành chính: 8; Nữ: 3

7. Sơ cấp chính trị:  45; Nữ: 27

100% Giáo viên có trình độ Tin học, Ngoại ngữ chứng chỉ A trở lên.

III. Thực hiện chương trình công tác Công đoàn

BCH Công đoàn nhà trường đã triển khai có hiệu quả 6 chương trình hoạt động công đoàn, cụ thể:

1. Chương trình 1: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động  lao động

Ngay từ đầu năm học, BCH Công đoàn tham mưu với lãnh đạo nhà trường trong việc phân công, bố trí lao động sao cho phù hợp với năng lực nghiệp vụ sư phạm nhà giáo, chú trọng đến những đối tượng Công đoàn viên lớn tuổi, có con nhỏ, thai sản, sức khỏe để phân công lao động hợp lý.

Công đoàn đã phối hợp với Ban chuyên môn nhà trường và chỉ đạo tổ trưởng công đoàn luôn theo dõi và có sự giúp đỡ kịp thời đối với những Đoàn viên khó khăn, đau ốm để bố trí dạy thay, dạy giúp đỡ.

Công đoàn nhà trường luôn nắm chắc những thông tư, nghị định, luật giáo dục, điều lệ Công đoàn để bảo vệ hợp pháp quyền và nghĩa vụ của công đoàn viên đồng thời tuyên truyền, phổ biến để CBGV - NV nhà trường biết để thực hiện tốt. Trong những năm học qua, Công đoàn nhà trường thường xuyên chăm lo đến đời sống tinh thần và nâng cao sức khỏe cho Công đoàn viên. Công đoàn nhà trường đã thành lập được 02 Câu lạc bộ Bóng bàn và Bóng đá nam, đã thu hút CBGV, NV trong nhà trường tham gia sinh hoạt tích cực, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết.

Duy trì và thực hiện tốt việc thăm viếng, tang chế, hiếu hỉ, ốm đau.

Đa dạng hóa các hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CĐV: Tổ chức  hoạt động VHVN, TDTT nhân các lễ kỷ niệm 20/10, 20/11, 22/12, 8/3....  giải bóng đá, bóng chuyền, thi nấu ăn, thi ca hát .... trên 90% ĐV tham gia tích cực các hoạt động  VNTT do Công đoàn CS và CĐ Ngành tổ chức. Cụ thể: trong năm học 2016 – 2017: Cán bộ Công đoàn viên Công đoàn tham gia Hội thi “Khi đàn ông vào bếp” cấp tỉnh, đạt giải Nhì; tham gia Liên hoan “Tiếng hát Giáo viên” Cụm số 1, đạt 01 giải Nhì và 01 giải Ba.

        Tỉ lệ 100% gia đình CĐV đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

        CSVC phục vụ cho hoạt động VHVN, TDTT: có 01 phòng bàn bóng bàn, sân chơi bóng chuyền, bóng đá, sân tenis…

Đơn vị đạt Danh hiệu đơn vị văn hóa cấp Thị năm 2002.

Có thể khẳng định, Công đoàn đã làm tốt và tạo khâu nối vững chắc giữa nhà trường với công đoàn viên nhằm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giáo dục đào tạo của nhà trường; đời sống tinh thần của công đoàn viên được nâng cao, vui vẻ, đoàn kết, tình đồng chí, đồng nghiệp thân thiện; tạo động lực và phát huy tốt năng lực, nghiệp vụ sư phạm của mỗi một Công đoàn viên khi đến cơ quan làm việc, giảng dạy và giáo dục học sinh.

  2. Chương trình 2: Phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật tại đơn vị

Công đoàn đã tham mưu với Cấp ủy, phối hợp với nhà trường, các tổ công đoàn để phổ biến, giáo dục những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước liên quan đến CĐV. Cụ thể: tuyên truyền đến tận cán bộ, CĐV về Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013, Luật  Bình đẳng giới, Luật Bảo hiểm, Luật An toàn Lao động,  Luật thuế thu nhập cá nhân mới 2014, Luật thi đua khen thưởng  với những điểm mới về thi đua, khen thưởng được qui định tại Thông tư số 07/2014/TT- BNV ...), Luật giáo dục, Luật viên chức, Luật phòng chống tham nhũng, Luật Công đoàn năm 2012, các nghị định Chính phủ, các thông tư của Bộ giáo dục liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của nhà giáo và người lao động. Tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021…số lần triển khai trong thời gian qua: 06 lần. 

          Các hình thức tuyên truyền: báo cáo, phổ biến và cung cấp tài liệu.

Đơn vị đã có 01 tủ sách Pháp luật tại thư viện

Triển khai và thực hiện tốt điểm nhấn của Ngành: Tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trường học: Cụ thể triển khai kế hoạch thực hiện điểm nhấn, xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng văn hóa văn minh nơi làm việc và tổ chức thành công Hội thi “Văn hóa học đường”.

3. Chương trình 3: Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và người lao động đáp ứng yêu cầu  đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Công đoàn đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư và QĐ 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”

Phối hợp với chuyên môn triển khai đổi mới phương pháp dạy học và áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý giáo dục cụ thể:

+ Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn theo quy định.

+ Đăng ký học và tự học.

+ Kiểm tra đánh giá năng lực giáo viên.

+ Tham gia với chính quyền xây dựng quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng giáo viên. Trong năm học trường và công đoàn đã tạo điều kiện cho 1 đồng chí công đoàn viên đi học Đại học(hệ tại chức),  3 đồng chí đi học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và 15 đồng chí đi học lớp Sơ cấp lý luận chính trị…

+ Thực hiện được  chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học ở các tổ chuyên môn, cấp tỉnh:  Địa lí, Vật lí có chất lượng.

Chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa khối 11,12 BD thi Tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp trường, Tỉnh và Quốc gia, thi VISEF, tích hợp liên môn... và đứng thứ 1 trong kì thi HSG khối 12 cấp Tỉnh khối THPT không chuyên.

Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo KTKN và định hướng năng lực. Cập nhật điểm ở Sổ gọi tên ghi điểm và sổ điểm điện tử trên website của trường đúng thời gian quy định có tác dụng phản ánh kịp thời kết quả học tập của học sinh và thuận tiện cho phụ huynh học sinh kiểm tra theo dõi.

Giáo viên hưởng ứng tích cực Hội thi GV dạy giỏi các cấp, năm học 2016 -201712 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%,  trên chuẩn 18%.

Công đoàn đã vận động nhà giáo và người lao động  tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt” trong dạy và học, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tự đánh giá đạt 90 điểm theo tiêu chí ban hành của Bộ.

Công đoàn phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện kỳ thi nghiêm túc”, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với thực tế  của nhà trường.

Tổ chức  triển khai phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” , có 22  nữ cán bộ giáo viên được Công đoàn cơ sở khen tặng danh hiệu Giỏi việc trường - Đảm việc nhà kết hợp với  phát động phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”;  phổ biến và tuyên truyền Luật “Phòng chống bạo lực trong gia đình được thực hiện như thông qua toạ đàm và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tập thể.

4. Chương trình 4: Quyên góp xây dựng nhà công vụ, giúp đỡ nhà giáo , người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện tốt hoạt động từ thiện, tình nghĩa, gây quỹ vì học sinh nghèo; vận động các tổ chức và cá nhân trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Nhà trường cùng với giáo viên chủ nhiệm thường xuyên chủ động giữ mối liên hệ chặt chẽ với gia đình, xã hội trong quá trình giáo dục học sinh và thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục. Hàng năm phụ huynh đều có đóng góp xã hội hóa tự nguyện để tăng cường cơ sở vật chất trường học và hỗ trợ động viên phong trào dạy và học. Đồng thời nhà trường cũng huy động các tổ chức bên ngoài nhà trường và các cựu học sinh để hỗ trợ các suất học bổng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên trong học tập.

Hình thức giúp nhau trong công tác khi gia đình CBGV có hoàn cảnh cần trợ giúp, Công đoàn báo cáo nhà trường, hội ý thống nhất cách thức giúp đỡ như: dạy thay, dạy giúp, động viên tinh thần là chính.

5. Chương trình 5:  Phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Công đoàn trường đã củng cố, kiện toàn BCH công đoàn, tổ chức sinh hoạt tổ công đoàn định kỳ; công tác thi đua, đánh giá xếp loại cá nhân và tập thể được thực hiện tốt.

Đã chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn.

Công đoàn đã thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, lập kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tham mưu cho cấp ủy gửi các đoàn viên ưu tú học các lớp đối tượng Đảng và có 02 đoàn viên ưu tú đã được Chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng.

 Thực hiện quy chế dân chủ: Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các tổ chức, đoàn thể khác, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong các hoạt động của Công đoàn và nhà trường. Phối hợp với nhà trường tổ chức tốt hội nghị CBGV đầu năm học. Tham gia vào việc xây dựng các kế hoạch hoạt động của nhà trường, các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng, lề lối làm việc, xây dựng các nội quy, quy chế của nhà trường. Ban thanh tra nhân dân đã thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, trong các năm vừa qua không xảy ra các trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo.     

Đã thực hiện tốt việc xây dựng quy chế phối hợp với chuyên môn.

Đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm học.

Chế độ báo cáo kịp thời và chính xác.

Tỉ lệ đoàn viên có thẻ chưa đạt 50%

Có sổ theo dõi đoàn viên, chất lượng đoàn viên tốt.

 Danh hiệu 3 năm gần đây:

+ Năm học 2013 – 1014: Liên đoàn Lao động Tỉnh tặng cờ thi đua.

+ Năm 2014 – 2015: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

+ Năm 2015 – 2016: Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Hằng năm đều có đăng kí thi đua và chấm điểm công đoàn vững mạnh.

6. Chương trình 6Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

Thực hiện thu và chi, quản lý ngân sách công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công khai, minh bạch, tiết kiệm có phân công, quản lý phù hợp, gắn quyền hạn và trách nhiệm của  người được giao nhiệm vụ.

Các chứng từ kế toán thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Có đầy đủ các loại sổ kế toán và các biểu kế toán theo quy định hiện hành

Công đoàn thường xuyên bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm học của ngành, của trường và của Công đoàn cấp trên để đề ra các giải pháp phù hợp với yêu cầu mới.

          Thiết nghĩ, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn, nếu có sự chỉ đạo đúng đắn, có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền nhà trường đồng thời phát huy trí tuệ tập thể BCH Công đoàn, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong cơ quan thì mọi chương trình công tác, hành động cách mạng, nhiệm vụ chính trị của Công đoàn nhà trường sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo do Ngành và Nhà trường đề ra trong năm học.

 

BCH CÔNG ĐOÀN

Bản quyền thuộc về Trường THPT Thị Xã Quảng Trị
Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : (0533) 861930 Email : 
thpttxquangtriqt@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị