ÀNH
Thứ năm, ngày 18 tháng 01 năm 2018

CỰU HỌC SINH ĐÃ CÓ HỌC HÀM, HỌC VỊ

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀNH

NĂM

1

Võ Viễn

Tiến sĩ Hóa

 

2

Hoàng Hiền

Tiến sĩ Giáo dục

 

3

Nguyễn Đại Phong

Tiến sĩ Kinh tế

 

4

Lâm Chí Dũng

Tiến sĩ Kinh tế

 

5

Nguyễn Đình Hiền

Tiến sĩ Kinh tế chính trị học

 

6

Lê Kim Vui

Tiến sĩ Khoa học

 

7

Nguyễn Ngọc Sơn

Tiến sĩ Xây dựng

 

8

Nguyễn Giang Thạch

Tiến sĩ Công nghệ thông tin

 

9

Trần Thị Lý

Tiến sĩ Giáo dục

 

10

Lê Năm

Tiến sĩ Địa lí

2002

11

Dương Mạnh Thắng

Tiến sĩ Giáo dục học

2011

12

Nguyễn Ngọc Sơn

Tiến sĩ XD cầu đường

2011

13

Hoàng Thị Thanh Hà

Tiến sĩ Toán

2012

14

Nguyễn Xuân Huy

Tiến sĩ Sinh

2012

15

Trần Quốc Việt

Tiến sĩ Kinh tế

2013

16

Lê Quốc Thái

Tiến sĩ Hóa

2013

17

 Nguyễn Đức Châu

Tiến sĩ Công nghệ Sinh học

2013

Bản quyền thuộc về Trường THPT Thị Xã Quảng Trị
Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : (0533) 861930 Email : 
thpttxquangtriqt@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị