ÀNH
Thứ năm, ngày 18 tháng 01 năm 2018

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - CÔNG NHÂN VIÊN
TRƯỜNG THPT TX Quảng Trị
(Năm học 2016 - 2017)

Tổ : TOÁN HỌC

Họ và Tên

Chức vụ

E-mail - DĐ

Nguyễn Quốc Tuấn

Tổ Trưởng

tuanthaoqt@yahoo.com
0533861538-0905956909


Trần Thị Hưng

 

hoipc13@gmail.com

Lê Cảnh Dương

 

dmathtxqt@gmail.com

Lê Ngọc Thành

 

thanhtoan10@gmail.com 
0945986393-0533661485

Nguyễn Chơn Ngôn

  Tổ phó

ngon2009@gmail.com
0986282246

Nguyễn Đình Huy

 

dinhhuy1980@gmail.com
0986260321

Lê Văn Á

 

levana2008@gmail.com
0914343357

Trương Thị Mỹ Dung

 

0914289848

Dương Vĩnh Lợi

 

0944919444

Nguyễn Viết Hưng

 

hoangphihong_father@yahoo.com
 0168648135-0533719464

Đặng Thanh Hải

 

0979052489-0536333194

Nguyễn Thế Long

Hoàng Công Khôi

    HP

 

 

     

 

TRANG WEB TỔ TOÁN

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Thị Xã Quảng Trị
Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : (0533) 861930 Email : 
thpttxquangtriqt@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị