ÀNH
Thứ năm, ngày 18 tháng 01 năm 2018

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - CÔNG NHÂN VIÊN
TRƯỜNG THPT TX Quảng Trị
(Năm học 2016 - 2017)

Tổ : VẬT LÝ - KTCN

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT, E-mail

Hồ Đặng Thanh Lành

Tổ Trưởng

0533862582-0195325582-lanhhodang@gmail.com

Lê Công Long

  GV Vật lý

longle20982@gmail.com

Võ Phê

  GV Vật lý

0915039625-vopheqt@gmail.com

Đặng Thanh Sơn

  GV Vật lý

0973937359-ngoalongson@gmail.com

Đinh Công Nhật

  GV Vật lý-
BT ĐT

0533664622-0982805996-dcnhat@gmail.com

Phạm Văn Hiệp

  GV Vật lý

0913740462-hieppham14@gmail.com

Ngô Vinh Hiến

 GVTruwowngft - PBT ĐT

0983604900-ngovinhhien@gmail.com

Trần Bá Trí

  GV KTCN

0984872002-tranbatri150983@gmail.com

Phan Thị Kim Thược

  GV Vật lý

0915026289-phanthuoc1982@gmail.com

 Nguyễn Thị Thảo

 GV KTCN

 01687947076-grass060987@gmail.com

 

TRANG WEB CỦA TỔ VẬT LÝ

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Thị Xã Quảng Trị
Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : (0533) 861930 Email : 
thpttxquangtriqt@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị