ÀNH
Thứ năm, ngày 18 tháng 01 năm 2018

A. CHỦ ĐỀ ĐỢT THI ĐUA

- Chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt nam (20/11/1982-20/11/2013).

B.  NỘI DUNG

I. Về chính trị, tư tưởng

- Mỗi cán bộ, đoàn viên không ngừng học tập để nâng cao nhận thức về nhiệm vụ chính trị,  chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy của đơn vị; nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua do đơn vị và ngành tổ chức.

- Quán triệt và triển khai và thực hiện tốt điểm nhấn năm học: “Nâng cao chất lượng tự đánh giá trong trường học”.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”đạt hiệu quả tích cực.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” ; phong trào“Hai tốt”;  phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

-  Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh lành mạnh ở công sở cũng như ở nhà, ở địa phương. Không vi phạm đạo đức nhà giáo và pháp luật.

II. Về chuyên môn, nghiệp vụ

1. Công tác chuyên môn

- Không ngừng nâng cao ý thức học hỏi, trau dồi kinh nghiệm; tích cực nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá xếp loại .

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn bài, lên lớp, báo giảng, chấm chữa, trả bài, cập nhật điểm đúng quy định.

- Tăng cường công tác dự giờ thao giảng, đúc rút kinh nghiệm và giúp nhau nâng cao trình độ, chuyên môn tay nghề; sử dụng có hiệu quả các phương tiện dạy học .

- Chăm lo bồi dưỡng đội tuyển h/s giỏi .

2. Công tác chủ nhiệm

- Tăng cường công tác quản lý h/s, phát hiện sớm những biểu hiện sai lệch và học sinh cá biệt để có biện pháp uốn nắn, giáo dục kịp thời.

- Chỉ đạo h/s tham gia các hoạt động của Ngành, trường, Đoàn TN…một cách tích cực.

- Chỉ đạo học sinh tham gia lao động an toàn và hiệu quả.

Rất mong BCH, các tổ CĐ, cá nhân căn cứ kế hoạch để triển khai nội dung phấn đấu đạt hiệu quả cao.

T/M  BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

Đào Tuấn Hoà

Bản quyền thuộc về Trường THPT Thị Xã Quảng Trị
Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : (0533) 861930 Email : 
thpttxquangtriqt@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị