ÀNH
Thứ năm, ngày 18 tháng 01 năm 2018

HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA VÀ KHU VỰC

TT

HỌ VÀ TÊN

GIẢI

MÔN

NĂM HỌC

1

Trần Đình Việt

Nhất

Điền kinh

1978 – 1979

2

Nguyễn Trường Sanh

Nhất

Điền kinh

1987 - 1988

3

Hoàng Thị Thanh Hà

K.Khích

Tin học

1992 – 1993

4

Lê Văn Khánh

Ba

Tin học

1994 - 1995

5

Lê Thị Duyên

K.Khích

Sinh

1994 - 1995

6

Thái Văn Tăng

K.Khích

Sinh

1997 - 1998

7

Lê Thị Thanh Trúc

Ba

Văn

1998 - 1999

8

Cáp Kim Sinh

K.Khích

Vật lí

1998 - 1999

9

Trần Vinh Hợp

K.Khích

Máy tính CASIO

2001 - 2002

10

Trần Hải Thành

Nhất

Tin học

2001 - 2002

11

Lý Phương Sơn

Ba + KK

Tin học

01-02&02-03

12

Lê Văn Tiến

Ba + KK

MT Casio + Tin học

01-02&02-03

13

Thân Quang Minh

Nhì + Ba

Tin học

03-04&04-05

14

Lê Thị Ngọc Anh

Ba

Địa lí

2003 - 2004

15

Nguyễn Ngọc Nam

Nhì

Máy tính CASIO

2003 - 2004

16

Nguyễn Trác Việt

KK + KK

Toán + MT Casio

02-03&03-04

17

Hà Thị Hải Yến

K.Khích

Hóa

2003 - 2004

18

Nguyễn Bảo Hưng

Ba

Máy tính CASIO

03-04&04-05

19

Hoàng Thị Thúy Kiều

Ba

Văn

2004 - 2005

20

Lê Văn Xưng

K.Khích

Tin học

2004 - 2005

21

Lê Trí Dũng

K.Khích

Máy tính CASIO

2004 - 2005

22

Nguyễn Thị Hà

K.Khích

Văn

2004 - 2005

23

Nguyễn Cường

K.Khích

Địa lí

2005 - 2006

24

Lê Minh Đức

K.Khích

Toán

2005 - 2006

25

Lê Văn Chân

K.Khích

Tin học

2006 - 2007

26

Trần Văn Cường

K.Khích

Địa lí

2006 - 2007

27

Đoàn Thị Mỹ Anh

K.Khích

Địa lí

2007 - 2008

28

Cáp Thị Nhi

K.Khích

Địa lí

2008 - 2009

29

Trần Xin Hoài Cho

Nhất

KHKT-INTEL-ISEF

2010 - 2011

30

Đinh Thị Phương

Nhất

KHKT-INTEL-ISEF

2010 - 2011

31

Nguyễn Văn Nhân

Nhất

KHKT-INTEL-ISEF

2010 - 2011

32

Trần Thị Thúy Hiền

Ba

Địa lí

2011 - 2012

33

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Ba

Địa lí

2011 - 2012

34

Lê Bá Nhả

K.Khích

Địa lí

2012- 2013

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Thị Xã Quảng Trị
Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : (0533) 861930 Email : 
thpttxquangtriqt@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị