ÀNH
Thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 2017

Được sự đồng ý, chỉ đạo của Cấp ủy, lãnh đạo nhà trường, Đoàn thanh niên nhà trường triển khai sâu rộng cuộc vận động trong Cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn trường hưởng ứng tham gia chương trình "Hoa dâng mộ Liệt sỹ", đây là một hoạt động mang ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói riêng đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng Liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

          Kết quả vận động được: 14.200.000đ(Mười bốn triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).

          Ngày 18/12/2014, Ban thường vụ Đoàn trường đã chuyển toàn bộ số tiền trên đến Ban tổ chức chương trình "Hoa dâng mộ Liệt sỹ" tỉnh Quảng Trị.

Đinh Công Nhật - BTĐT

Bản quyền thuộc về Trường THPT Thị Xã Quảng Trị
Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : (0533) 861930 Email : 
thpttxquangtriqt@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị