ÀNH
Thứ năm, ngày 18 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM  HỌC 2016 - 2017

 

Chủ đề

Tháng

Nội dung công tác

Tổ chức, cá nhân

phụ trách,

thực hiện

Tháng

8

 

- Ngày 01/8 tập trung học sinh toàn trường

- 22/8 Bồi dưỡng chính trị hè

- Kiểm tra phòng thiết bị thí nghiệm.

 

- Từ 24/8 khối 12 học văn hóa

- Hội nghị xây dựng kế hoạch tổ

- Tổ chức tuần lễ SHTT đầu năm học

- 31/8 Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học

- 30/8 Báo cáo tình hình đầu năm về Sở.

- BGH, CBGV, HS

 

- Sở GD&ĐT, CBGV

- Ban CSVC, tổ lý, Hóa, Sinh

 

 

- BGH,GV dạy 12, HS12

- Các tổ CM và tổ VP

- Ban HĐNGLL, ĐT, HS

 

- CBGV

 

- HT, VP

 

Tháng

9

Truyền thống nhà trường

- Tổ chức khai giảng, ký kết thực hiện nhiệm vụ năm học, ký cam kết thực hiện ATGT.

- 9/9 Đại hội chi đoàn và lớp

- Hoàn thành hồ sơ sổ sách các loại.

- Hoàn thành việc đăng ký nghề cho khối 11.

- Tổ chức cho học sinh tham gia thi chọn đội tuyển HSG quốc gia

- Tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm

- Hưởng ứng tháng ATGT.

- Họp phụ huynh toàn trường.

- Hoàn thành phổ biến và học tập Quy chế Hội thi KHKT cho GV và học sinh (10/9), đăng ký đề tài (20/9)

- Hội nghị đại biểu phụ huynh toàn trường.

- Đại hội đoàn trường.

- Triển khai công tác BHYT,BHTT, hoàn thành hồ sơ theo dõi sức khỏe HS

- Tổ chức hoạt động NGLL chủ đề 1

- Dạy hướng nghiệp chủ đề 1

- Triển khai thao giảng, thi giáo viên giỏi cấp trường, dạy chuyên đề.

- Triển khai kế hoạch thực hiện cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và dạy học theo chủ đề tích hợp.

- Thao giảng HKI

- Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.

- Triển khai thao giảng kỳ I

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn kỳ I.

- Tổ chức Diễn đàn TN chào mừng ngày 15/10.

- Tập thể Sư phạm, các  tập thể lớp.

 

- Các chi đoàn và lớp

- Văn phòng, CBGV

 

- P.HT phụ trách nghề PT

 

- Các tổ CM

 

- BQL dạy thêm.

 

- Toàn trường

- Phụ huynh toàn trường

- BGH,TT,GV phụ  trách

 

 

 

- BHG,BĐDCMHS

 

- Đoàn trường

- CBYT

 

 

- Ban HĐNGLL

 

- Ban HN

- BGH + Các tổ CM

 

 

- BGH + Các tổ CM

 

 

 

 

- Các tổ CM

- BGH,  Tổ trưởng CM

 

- Các tổ CM

- BGH

 

- Tổ Văn, Đoàn trường, 1 lớp học sinh

Tháng 10

Chăm ngoan học giỏi

- Triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi khối  12.

- Tổ chức phụ đạo học sinh yếu, phụ đạo học sinh khối 12

- Kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10

- Triển khai HĐNGLL chủ đề 2

- Dạy hướng  nghiệp chủ đề 2

- Tổ chức và tham gia các Chuyên đề cấp cụm, cấp Tỉnh.

- Thành lập và triển khai hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh

- Tổ chức Hội nghị cán giáo viên chủ nhiệm

- Thao giảng HKI

- Khảo sát năng lực giáo viên

- Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên

- Báo cáo danh sách đăng ký thi đua lên Sở

- 25/10 báo cáo tình hình tháng 10 về Sở

- Các tổ CM

 

- BGH + GVCN + GVBM

 

- Công đoàn trường

 

- Ban NGLL

- Ban HN

- Theo kế hoạch

 

- Tổ NN

 

- BGH + GVCN

 

- Các tổ CM

- Sở tổ chức, GVBM

- BGH,  Tổ trưởng CM

 

- BGH + Tổ CM

 

- BGH, TTCM

- Thường trực TĐ

 

- HT, VP

Tháng 11

Tôn sư trọng đạo

 

- Tổ chức hoạt động thi đua và kỷ niệm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Kiểm tra HĐ đồng sư phạm giáo viên

- Thao giảng HKI

- Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.

- Tổ chức cho giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh

- Dạy hướng nghiệp chủ đề 3

- HĐNGLL chủ đề 3

- 25/11 báo cáo tình hình tháng 11 và Sơ kết thi đua 20/11 về Sở

- Tổ chức Hội giảng chuyên đề

- Công đoàn+ PH+

BanNGLL, 1lớp HS

 

- BGH + Tổ CM

 

- Các tổ CM

- BGH,  Tổ trưởng CM

 

- GV được chọn

 

- Ban HN

- Ban NGLL

 

- HT, VP

- Tổ Hóa, Văn

Tháng 12

Uống nước nhớ nguồn

- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12.

-  Kiểm tra học kỳ I

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 11, 12

- Kiểm tra HĐSP giáo viên.

- Thao giảng HKI

- Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.

- Tổ chức HĐNGLL  chủ đề 4

-  Dạy hướng nghiệp chủ đề 4

- Hoàn thành Hội thi KHKT cấp cơ sở và nộp hồ sơ và dự án dự thi cấp tỉnh (26/12),

- 25/12 báo cáo tình hình tháng 12 về Sở.

- Đoàn trường

 

-  BGH, các tổ CM

- GV bồi dưỡng

 

- BGH + Tổ CM.

- Các tổ CM

- BGH,  Tổ trưởng CM

 

- Ban NGLL

- Ban HN

- Ban GH, GVđược phân công

 

 

- HT, VP

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 01

Mừng Đảng mừng Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sơ kết kỳ I (hoàn thành chương trình 13/1/2017)

- Trồng thêm một số cây trong khuôn viên trường.

-  Kiểm tra HĐSP giáo viên

- Thao giảng HKII

- Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.

 - Tổ chức HĐNGLL chủ đề 5

- Dạy HN chủ đề 5

 - Tham gia Hội thi KHKT cấp Tỉnh ( 10/1-> 13/1)

- Tổ chức Hội thi “ Văn hóa học đường “ cấp trường

- Gửi DS dự thi hùng biện Tiếng Anh về Sở( 24/1)

- Bồi dưỡng HSG 11, 12

- Tổ chức nghỉ tết nguyên đán (Từ 24/01/2016 -> 01/02/2017)

- Dự kiến phân công và đón đoàn thực tập sư phạm.

-  25/01 báo cáo tình hình tháng 01 về Sở.

- Toàn trường

 

- Ban lao động

 

- BGH, TTCM

- Các tổ CM

- BGH,  Tổ trưởng CM

 

- Ban NGLL

- Ban HN

- GVBD, HS được chọn.

 

-  Ban HĐNGLL, GV,HS được phân công

- VP, tổ NN

 

- GV bồi dưỡng

- CBGV

 

- BGH + Tổ CM

 

- HT, VP

Tháng 02

Mừng Đảng mừng Xuân

 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng.

- 22 -> 25/2: HS tham gia thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh

- Chỉ đạo công tác thực tập sư phạm.

- Báo cáo giờ dạy học học kỳ I.

- Triển khai thao giảng kỳ II, thao giảng chào mừng 8/3 và 26/3)

- Kiểm tra HĐSP giáo viên

- Thao giảng HKII

- Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.

- Tổ chức HĐNGLL chủ đề 6

- Dạy HN chủ đề 6

- Kiểm tra công tác QL, sử dụng CSVC thiết bị.

- Tổ chức cho HS dự thi IOE,Violympic, giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh

- Nộp sản phẩm dự thi vận dụng kiến thức liên môn

và dạy học theo chủ đề về Sở trước 16/2

- 25/02 báo cáo tình hình tháng 02 về Sở.

- BGH, Ban HĐNGLL

 

- Tổ NN, HS được chọn.

 

- BGH + TT

 

- Các tổ CM

- BGH, các tổ CM

 

 

- BGH,  Tổ trưởng CM

- Các tổ CM

- BGH + tổ CM.

 

 

 

- Ban NGLL

- Ban HN

- Ban CSVC

 

- Tổ Toán, Tiếng Anh, HS được chọn

 

- TTCM, GV và HS dự thi

 

 

 

- HT, VP

 

Tháng

3

Tiến bước lên đoàn

- Tổ chức hoạt động thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/3.

- Tham gia thi hùng biện Tiếng Anh (IOE) quốc gia; thi giải Toán trên máy tính cầm tay quốc gia

- Hoàn thành thi giáo viên giỏi trường

- Hướng dẫn tuyển sinh Đại học và Cao đẳng.

- Kiểm tra HĐSP giáo viên

- Thao giảng HKII

- Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên

- Tổ chức HĐNGLL chủ đề 7 

- Dạy HN chủ đề 7

- Tổng kết công tác thực tập sư phạm.

- Tổ chức tham gia thi HSG  12 cấp tinh

- 25/3 báo cáo tình hình tháng 3 về Sở.

- CĐ, ĐT, GV + HS.

 

- Tổ NN, tổ Toán, HS được chọn

 

 

- HĐGK trường

 

- BGH + VP.

 

- BGH + Tổ CM.

- Các tổ CM

- BGH,  Tổ trưởng CM

 

- BGH, TTCM

- Ban NGLL

- Ban HN

- BCĐ TTSP

 

- BGH, Tổ CM 

 

- HT, VP

Tháng 4

Hoà bình hữu nghị

- Tổ chức thi HSG văn hóa 11 cấp trường

- Tham gia thi IOE, violympic quốc gia

- Tự kiểm tra đánh giá công tác dạy thêm học thêm.

- Ôn tập, Thi cuối năm.

- Tổ chức ôn thi THPT Quốc gia cho khối 12;

- Tổ chức thi HK tập trung cho cả 3 khối

- Kiểm tra hồ sơ khối 12 chuẩn bị thi THPT.

- Kiểm tra HĐSP giáo viên.

- Thao giảng HKII

- Tổ chức thi giáo viên giỏi trường.

- Tổ chức HĐNGLL chủ đề 8

- Dạy HN chủ đề 8

- Phụ đạo cho khối 12

- 25/4 báo cáo tình hình tháng 4 về Sở.

- BGH, TT

 

- Tổ NN, tổ Toán, HS được chọn

- BQLDTHT.

 

- Các tổ CM.

- GV khối 12

 

- BGH,  các tổ CM

 

-  VP

 

- BGH,  Tổ trưởng CM

- Các tổ CM

- BGH, các tổ CM

 

- Ban NGLL

- Ban HN

- BGH+ GV 12

- HT, VP

Tháng 5

Nhớ ơn Bác Hồ

 

- Hoàn thành chương trình dạy học (trước 31/5)

- Hội nghị công tác thi đua bình xét đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

- Tổ chức HĐNGLL kỷ niệm ngày Sinh nhật Bác Hồ (Chủ đề 9)

- Chuẩn bị tổng kết cuối năm và thi THPT Quốc gia.

- Phối hợp với TTKTHN tổ chức thi nghề cho khối 11.

- Tổ chức hội nghị đánh giá đề tài SKKN năm học.

- Tổ chức thi thử Đại học lần 1

- Báo cáo Tổng kết năm học về Sở

- Các tổ CM

 

- HĐTĐ

 

 

- BNGLL+ tổ Sử   

+ 1 lớp HS

 

- BGH

 

- BGH

 

- HĐKH

 

- Ban chuyên môn

- HT, VP

Tháng 6

 

- Báo cáo công tác thi đua khen thưởng

- Thi thử Đại học lần 2

- Tuyển sinh vào 10

- Tổ chức nghỉ hè cho giáo viên

- HT, VP

 

- Ban chuyên môn

- HĐTS

- CBGV

Tháng 7

- Tham gia coi thi, chấm thi THPT Quốc gia

- Hoàn thành công tác tuyển sinh

- Đoàn tham gia hoạt động tình nguyện

- Sửa chữa CSVC chuẩn bị năm học mới

- CBQL,GV

 

- HĐTS

- Đoàn trường

 

- Ban CSVC

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                         Nguyễn Tiến Dũng

Bản quyền thuộc về Trường THPT Thị Xã Quảng Trị
Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : (0533) 861930 Email : 
thpttxquangtriqt@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị