ÀNH
Thứ năm, ngày 18 tháng 01 năm 2018
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VÀ ĐỀ HKI NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN

HKI

HKII

 

K10

K11

K12

K10

K11

K12

TOÁN

SỐ 1 ĐS
SỐ 2 HH
SỐ 3 ĐS
ĐỀ HKI

 SỐ 1 GT

SỐ 2 HH
SỐ 3 GT
ĐỀ HKI

 SỐ 1 GT

SỐ 2 HH
SỐ 3 GT

 

 

 

 ĐỀ KT

  ĐỀ KT
ĐỀ HKI

  ĐỀ KT

 

 

 

HÓA

  ĐỀ KT
ĐỀ HKI

  ĐỀ KT
ĐỀ HKI

  ĐỀ KT
ĐỀ HKI

 

 

 

SINH

  ĐỀ KT

  ĐỀ KT

  ĐỀ KT

 

 

 

VĂN

  ĐỀ KT

  ĐỀ KT

  ĐỀ KT

 

 

 

NG. NGỮ

  ĐỀ KT

 ĐỀ KT

  ĐỀ KT

 

 

 

ĐỊA   ĐỀ HKI  ĐỀ HKI  ĐỀ HKI      
Bản quyền thuộc về Trường THPT Thị Xã Quảng Trị
Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : (0533) 861930 Email : 
thpttxquangtriqt@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị