ÀNH
Thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 2017
THÔNG BÁO:
1. ĐÚNG 7h30 NGÀY 29/7/2017 (THỨ BẢY), TẬP TRUNG HỌC SINH KHỐI 10.
2. ĐÚNG 7h30 NGÀY 31/7/2017 (THỨ HAI), TẬP TRUNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG. SAU ĐÓ HỌP HỘI ĐỒNG.

BGH
Bản quyền thuộc về Trường THPT Thị Xã Quảng Trị
Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : (0533) 861930 Email : 
thpttxquangtriqt@quangtri.edu.vn
Thiết kế bỡi Trung tâm CNTT - Viễn Thông Quảng Trị